Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
5. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2017 , 2017.год., стр. 73-81


ТРАЈНОСТ ДРВЕНИХ КОНСТРУКЦИЈА У РАЗЛИЧИТИМ ЕКСПОЛОАТАЦИОНИМ УСЛОВИМА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2017.007
UDK: 624.011.1.042/.044
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Стојић, Драгослав; Цветковић, Радован; Цонић, Стефан; Марковић, Немања
 
 Резиме:
 Дрво као материјал за израду носећих грађевинских конструкција одликује се добрим физичким и механичким карактеристикама. Захваљујући тој чињеници и низу пратећих квалитета дрвета у његовој савременој, технолошки напредној форми, рационално пројектовање конструкција великих распона и различитих намена уобичајена је пракса градитељеске садашњости. Ипак, мора се нагласити да поред добрих страна дрво каоматеријал има и лоших. Оно што се највише доводи у питање јесте трајност дрвета у различитим експлоатационим условима, посебно у условима директне изложености неповољним атмосферским утицајима, динамичким оптерећењима високе учестаности или интензитета,пожарним условима... У овом раду дат је преглед савремених метода и поступака којима се дрвеним конструкцијама, захваљујући посебним технолошким третманима, посебно ипажљиво решеним конструкцијским детаљима трајност, отпорност на различите утицаје и оптерећења и механичка својства, значајно побољшавају. Неки од тих поступака,примењени су у пројектантској пракси од стране аутора овог рада.
 
 Кључне речи:
 дрво, трајност, конструкцијски детаљи, технолошки третман.