Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
5. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2017 , 2017.god., str. 73-81


TRAJNOST DRVENIH KONSTRUKCIJA U RAZLIČITIM EKSPOLOATACIONIM USLOVIMA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2017.007
UDK: 624.011.1.042/.044
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Stojić, Dragoslav; Cvetković, Radovan; Conić, Stefan; Marković, Nemanja
 
 Rezime:
 Drvo kao materijal za izradu nosećih građevinskih konstrukcija odlikuje se dobrim fizičkim i mehaničkim karakteristikama. Zahvaljujući toj činjenici i nizu pratećih kvaliteta drveta u njegovoj savremenoj, tehnološki naprednoj formi, racionalno projektovanje konstrukcija velikih raspona i različitih namena uobičajena je praksa graditeljeske sadašnjosti. Ipak, mora se naglasiti da pored dobrih strana drvo kaomaterijal ima i loših. Ono što se najviše dovodi u pitanje jeste trajnost drveta u različitim eksploatacionim uslovima, posebno u uslovima direktne izloženosti nepovoljnim atmosferskim uticajima, dinamičkim opterećenjima visoke učestanosti ili intenziteta, požarnim uslovima... U ovom radu dat je pregled savremenih metoda i postupaka kojimase drvenim konstrukcijama, zahvaljujući posebnim tehnološkim tretmanima, posebno i pažljivo rešenim konstrukcijskim detaljima trajnost, otpornost na različite uticaje i opterećenja i mehanička svojstva, značajno poboljšavaju. Neki od tih postupaka, primenjeni su u projektantskoj praksi od strane autora ovog rada.
 
 Ključne reči:
 drvo, trajnost, konstrukcijski detalji, tehnološki tretman.