Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
5. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2017 , 2017.god., str. 65-72


RENOVIRANJE ISTORIJSKOG OBJEKTA NA MARGIT-OSTRVU
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2017.006
UDK: 725.73:624.046:69.059.32
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Major, Janos; Major, Mark
 
 Rezime:
 U radu će biti prikazan jedan od projekata koji obuhvata renoviranje i modernizaciju Budimpeštanskih monumentalnih kupatila.Palatinus Strand je lociran na sredini Margit-ostrva, visoke podzemne vode i boksita betonske kontrukcije otežavali su dinamiku izgradnje objekta. Objekat je imao suteren koji je planiran da će biti pregradjen i tu će biti izgradjeni termalni bazeni. U toku rušenja starih zidova srušio se deo glavnog zida i situacija je postala kritična, ceo objekat je biou opasnosti. Primenjena je specijalna Major-metoda za sigurnosno podupiranje srušenog zida. Metoda će biti detaljno opisana u radu i diskutovana sa strane nosivosti prirodnog tla. U radu će se opisati moderni materijali i rešenja koje su garancija za stabilnost i vodonepropusnost konstrukcija među ekstremnim okolnostima.Major-metoda podupiranja, monumentalne renovacije, stabilnost konstrukcija.
 
 Ključne reči:
 Major-method, Margit island, national monument restoration.