Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
5. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2017 , 2017.год., стр. 65-72


РЕНОВИРАЊЕ ИСТОРИЈСКОГ ОБЈЕКТА НА МАРГИТ-ОСТРВУ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2017.006
UDK: 725.73:624.046:69.059.32
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Major, Janos; Major, Mark
 
 Резиме:
 У раду ће бити приказан један од пројеката који обухвата реновирање и модернизацију Будимпештанских монументалних купатила.Палатинус Странд је лоциран на средини Маргит-острва, високе подземне воде и боксита бетонске контрукције отежавали су динамику изградње објекта. Објекат је имао сутерен који је планиран да ће бити преградјен и ту ће бити изградјени термални базени. У току рушења старих зидова срушио се део главног зида и ситуација је постала критична, цео објекат је био у опасности. Примењена је специјална Мајор-метода за сигурносно подупирање срушеногзида. Метода ће бити детаљно описана у раду и дискутована са стране носивости природног тла. У раду ће се описати модерни материјали и решења које су гаранција за стабилност и водонепропусност конструкција међу екстремним околностима.
 
 Кључне речи:
 Мајор-метода подупирања, монументалне реновације, стабилност конструкција.