Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
5. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2017 , 2017.год., стр. 271-276


О ЛИНЕАРНОМ АНИЗОТРОПНОМ ЕЛАСТИЧНОМ ТЕНЗОРУ ОШТЕЋЕЊА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2017.027
UDK: 514.743.4
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Јарић, Јово; Кузмановић, Драгослав
 
 Резиме:
 У овом раду линеарна механика анизотропног оштећења је презентирана користећи принцип еквивалентности деформације. У раду (Јарић и др., 2013) компоненте тензора оштећења су изведене у члановима параметара неоштећеног материјала у затвореном облику. Поступак, који је презентиран у овом раду, може да се примени за различите кристалне класе које су подвргнуте хексагоналном, ортотропном, тетрагоналном, кубном и изотропном оштећењу. Као посебан пример разматран је изотропан систем у циљу могућег одређивања параметара оштећења.
 
 Кључне речи:
 Тензор оштећења, Групе симетрија, Анизотропне кристалне класе, Изотропни систем, Параметри оштећења, Еластични таласи.