Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
5. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2017 , 2017.год., стр. 695-704


СИСТЕМ ЗА ОПЕРАТИВНУ ПРОГНОЗУ ПОПЛАВА НА СЛИВУ РЕКЕ КОЛУБАРА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2017.074
UDK: 556.06
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Ивковић, Марија; Живадиновић, Предраг; Ћатовић, Самир
 
 Резиме:
 Честе поплаве на реци Колубара условиле су неопходност формирања аутоматизованог оперативног ситема за прогнозу поплава. Систем се ослања на хидролошке и метеоролошке податке у реалном времену који се преко WISKI информационог система прослеђују дистрибуираном хидролошком HBV моделу. Вишедневне прогнозиране вредности падавина и температура на сливу, доступне из модела за прогнозу времена, користе се за прорачун будућих протицаја на двадесет профила реке Колубара. Као пример рада овог система коришћена је ситуација из маја 2014. године када су слив ове реке задесиле катастрофалне поплаве.
 
 Кључне речи:
 прогноза, поплаве, хидролошки модел, ХБВ, Колубара