Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
5. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2017 , 2017.год., стр. 287-295


НЕЛИНЕАРНА СТАТИЧКА СЕИЗМИЧКА АНАЛИЗА ВИШЕСПРАТНЕ АБ ЗГРАДЕ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2017.029
UDK: 624.042.7
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Рајић, Никола; Лађиновић, Ђорђе
 
 Резиме:
 У овом раду примењена је нелинеарна статичка сеизмичка анализа као метод за процену понашања вишеспратне АБ зграде, нерегуларне у основи подвргнуте земљотресном дејству. Процена понашања врши се у складу са EN 1998-3:2005 одређивањем капацитета (pushover криве), одређивањем захтева (циљног померања), поређењем њих на глобалном и спровођењем провера на локалном нивоу (нивоу елемената), при чему се нелинеарно понашање моделира пластичним зглобовима.
 
 Кључне речи:
 pushover, процена понашања, пластични зглоб, зграда, нерегуларност у основи