Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
5. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2017 , 2017.год., стр. 757-766


ОСНОВНИ УРБАНИ ТИПОВИ Урбана типологија између 1867. и 1918. године
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2017.080
UDK: 711.4(439.5)"1867/1918"
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Lovra, Éva
 
 Резиме:
 У систему матрица урбаних типологија мора се разликовати основне урбане типове, јер њихове карактеристике обављају јединствену доминацију појединих урбаних ткива. Основни урбани типови нису само појединачни случајеви. Груписање се заснива на сличним/идентичним врстама урбаних ткива и морају се узети у обзир и комбинације структурне еволуције. Циљ студија је, да се анализира и представи основне урбане врсте градова на територији истраживања.
 
 Кључне речи:
 основне урбане врсте, урбана типологија, територија Аустро-Угарске