Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
5. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2017 , 2017.год., стр. 483-490


ЗЕОЛИТ КАО АДИТИВ У ТОПЛИМ АСФАЛТНИМ МЕШАВИНАМА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2017.051
UDK: 665.775.4
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Маринковић, Милан; Миловић, Тиана; Матић, Бојан
 
 Резиме:
 Употреба топлих асфалтних мешавина (WMA) уместо врућих (HMA) има своје еколошке предности. WMA технологије које су до сада развијене омогућавају снижавање температуре мешања и компактирања за 20-40°С. Једна од тих технологија је и пенушање асфалта која обезбеђује стварање ефекта пенушања у оквиру фазе мешања употребом адитива који садржи воду као што су зеолити. Зеолит побољшава перформансе битумена и асфалтне мешавине. Додавањем зеолита, нарочито синтетичког, смањују се заостале деформације у асфалту.
 
 Кључне речи:
 Зеолит, топла асфалтна мешавина, битумен, перформансе