Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
5. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2017 , 2017.god., str. 483-490


ZEOLIT KAO ADITIV U TOPLIM ASFALTNIM MEŠAVINAMA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2017.051
UDK: 665.775.4
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Marinković, Milan; Milović, Tiana; Matić, Bojan
 
 Rezime:
 Upotreba toplih asfaltnih mešavina (WMA) umesto vrućih (HMA) ima svoje ekološke prednosti. WMA tehnologije koje su do sada razvijene omogućavaju snižavanje temperature mešanja i kompaktiranja za 20-40°S. Jedna od tih tehnologija je i penušanje asfalta koja obezbeđuje stvaranje efekta penušanja u okviru faze mešanja upotrebom aditiva koji sadrži vodu kao što su zeoliti. Zeolit poboljšava performanse bitumena i asfaltne mešavine. Dodavanjem zeolita, naročito sintetičkog, smanjuju se zaostale deformacije u asfaltu.
 
 Ključne reči:
 Zeolit, topla asfaltna mešavina, bitumen, performanse