Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
5. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2017 , 2017.god., str. 473-481


MOGUĆNOST PRIMENE AGREGATA OD RECIKLIRANOG BETONA KOD KOMPOZITA MIKROARMIRANIH ČELIČNIM VLAKNIMA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2017.050
UDK: 666.972.12
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Zakić, Dimitrije; Despotović, Iva; Radević, Aleksandar; Vrcelj, Dijana
 
 Rezime:
 Nedostatak prirodnog agregata zadovoljavajućeg kvaliteta, kao i problem odlaganja sve većih količina betonskog građevinskog otpada, predstavljaju značajne izazove u savremenom građevinarstvu. U prvom delu rada prikazni su rezultati ispitivanja karakteristika agregata dobijenog od recikliranog betona. Drugi deo rada posvećen je eksperimentalnim ispitivanjima svojstava svežeg i očvrslog betona, kod koga je 50% krupnog rečnog agregata zamenjeno agregatom od recikliranog betona. Ispitane su četiri serije betona, od kojih su dve bile spravljene sa dodatkom čelične mikroarmature. Predmetna ispitivanja obuhvatila su određivanje: zapreminske mase u očvrslom stanju, čvrstoće pri pritisku, čvrstoće pri zatezanju cepanjem, athezije ("Pull-off" metodom), statičkog modula elastičnosti, kao i otpornosti na dejstvo udara. Dobijeni rezultati pokazuju da se agregat od recikliranog betona može uspešno primeniti za spravljanje kompozita mikroarmiranih čeličnim vlaknima.
 
 Ključne reči:
 Agregat od recikliranog betona, čelična vlakna, mikroarmirani beton, fizičko-mehanička svojstva