Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
5. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2017 , 2017.год., стр. 103-109


ВЕЗА ДОЊЕГ И ГОРЊЕГ СТРОЈА БЕТОНСКИХ МОСТОВА СА АСПЕКТА СЕИЗМИЧКЕ ИЗОЛАЦИЈЕ КОНСТРУКЦИЈЕ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2017.010
UDK: 624.21.042.7
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Салатић, Ратко; Мирковић, Никола
 
 Резиме:
 У раду су представљени основни принципи сеизмичке изолације бетонских мостова применом различитих типова веза доњег и горњег строја конструкције. На конкретном примеру моста преко реке Дичине на деоници Таково – Прељина аутопута Е-763 Београд– Пожега моделирани су случајеви са крутом, односно зглобном везом, као и случај са еластомерним лежиштима. Анализиран је утицај типа везе на побољшање сеизмичке изолације конструкције као и утицај промене крутости еластомерних лежишта на резултујуће сеизмичке силе. У закључцима су изнета основна запажања спроведене анализе која се поред предметне мостовске конструкције могу применити и при прорачуну сличних мостова овогтипа у сеизмички активним подручјима.
 
 Кључне речи:
 бетонски мост, веза доњег и горњег строја, еластомерна лежишта, сеизмичкесиле, сеизмичка изолација.