Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
5. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2017 , 2017.год., стр. 111-120


ПРОЈЕКТОВАЊЕ ПОДВОДНИХ КОНСТРУКЦИЈА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2017.011
UDK: 624.034.5
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Радомировић, Предраг
 
 Резиме:
 Све чешће можемо чути о природно-еколошким проблемима са којима се наша планета суочава. Глобално загревање и убрзан раст броја становника условљавају нас да морамо размишљати о насељавању људи на воденим површинама у будућности. Главна тема овог рада јесте упознавање са новом средином и постављањем основних смерница пројектантима који се сусрећу саподводним конструкцијама. Након упознавања са средином, морамо се суочити са изазовима које чини сам одабир конструкције и њеног материјала. Када говоримо о конструкцији, можемо разликовати четири основна типа. И на послетку морамо предвидети системе који ће омогућити да изабрана конструкција функционише, иомогућити потребан конфор корисницима простора. Иако још увек нема великих потреба за подводним објектима, ми морамо тежити прогресу и остваривању оних ствари које смо сматрали немогућим, а биће нам неопходнe у будућности.
 
 Кључне речи:
 Природно-еколошки проблеми; подводна средина; конструкција и материјали; уградња система.