Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
5. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2017 , 2017.god., str. 111-120


PROJEKTOVANJE PODVODNIH KONSTRUKCIJA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2017.011
UDK: 624.034.5
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Radomirović, Predrag
 
 Rezime:
 Sve češće možemo čuti o prirodno-ekološkim problemima sa kojima se naša planeta suočava. Globalno zagrevanje i ubrzan rast broja stanovnika uslovljavaju nas da moramo razmišljati o naseljavanju ljudi na vodenim površinama u budućnosti. Glavna tema ovog rada jeste upoznavanje sa novom sredinom i postavljanjem osnovnih smernica projektantima koji se susreću sa podvodnim konstrukcijama. Nakon upoznavanja sa sredinom, moramo se suočiti sa izazovima koje čini sam odabir konstrukcije i njenog materijala. Kada govorimo o konstrukciji, možemo razlikovati četiri osnovna tipa. I na posletku moramo predvideti sisteme koji će omogućiti da izabrana konstrukcija funkcioniše, i omogućiti potreban konfor korisnicima prostora. Iako još uvek nema velikih potreba za podvodnim objektima, mi moramo težiti progresu i ostvarivanju onih stvari koje smo smatrali nemogućim, a biće nam neophodne u budućnosti.
 
 Ključne reči:
 Prirodno-ekološki problemi; podvodna sredina; konstrukcija i materijali; ugradnja sistema.