Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
5. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2017 , 2017.год., стр. 141-148


АНАЛИЗА НОСИВОСТИ КАСЕТИРАНЕ ТАВАНИЦЕ НА ОБЈЕКТУ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР У НИШУ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2017.014
UDK: 692.52:624.046.2
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Златков, Драган; Зорић, Андрија
 
 Резиме:
 Приказана је анализа носивости касетиране таванице постојећег објекта Клиничког центра Ниш. Услед промене намене простора неопходно је да таваница пренесе концентрисано оптерећење од клима комора. Утврђено је да треба ојачати ребра таванице. Новим решењем је предвиђен слој стиродура и феробетона преко таванице. Механичке карактеристике стиродура,лабораторијски одређене, искоришћене су за моделирање стиродура Винкеровим моделом. Анализом новог решења показано је да није неопходна санација конструкције.
 
 Кључне речи:
 Касетирана таваница, концентисано оптерећење, Винклеров модел стиродура, гранично стање носивости