Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
5. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2017 , 2017.god., str. 141-148


ANALIZA NOSIVOSTI KASETIRANE TAVANICE NA OBJEKTU KLINIČKI CENTAR U NIŠU
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2017.014
UDK: 692.52:624.046.2
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Zlatkov, Dragan; Zorić, Andrija
 
 Rezime:
 Prikazana je analiza nosivosti kasetirane tavanice postojećeg objekta Kliničkog centra Niš. Usled promene namene prostora neophodno je da tavanica prenese koncentrisano opterećenje od klima komora. Utvrđeno je da treba ojačati rebra tavanice. Novim rešenjem je predviđen sloj stirodura i ferobetona preko tavanice. Mehaničke karakteristike stirodura,laboratorijski određene, iskorišćene su za modeliranje stirodura Vinkerovim modelom. Analizom novog rešenja pokazano je da nije neophodna sanacija konstrukcije.
 
 Ključne reči:
 Kasetirana tavanica, koncentisano opterećenje, Vinklerov model stirodura, granično stanje nosivosti