Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
5. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2017 , 2017.год., стр. 159-168


СПЕЦИФИЧНИ ЗАХТЕВИ ПРИ ПРОЈЕКТОВАЊУ СПРАТНИХ ГАРАЖА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2017.016
UDK: 725.381
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Радовић, Андрија; Ристовски, Александар
 
 Резиме:
 У раду су приказани најважнији захтеви који су неопходни за правилно анализирање проблема паркирања у градовима, као и за правилно пројектовање спратних гаража.Уз коришћење различитих метода анализиран је проблем паркирања у Косовској Митровици,извршена је подела града на градске зоне и дате су препоруке за изградњу спратних гаражау одређеним зонама. Такође, анализирани су сви битни захтеви неопходни за правилно пројектовање спратних гаража.
 
 Кључне речи:
 спратне гараже, пројектовање, специфични захтеви, паркинг места