Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
5. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2017 , 2017.год., стр. 499-506


ПОВЕЋАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДА КРОЗ РАЗВОЈ ИНТЕЛИГЕНТНОГ МЕРНОКОНТРОЛНОГ СИСТЕМА ЗА УПРАВЉАЊЕ ПОТРОШЊОМ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ1
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2017.053
UDK: 502.171:620.9
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Дјордјевић, Дјордје; Стајић, Љубиша; Аврамовић, Биљана; Вешовић, Миљана
 
 Резиме:
 Градјевински кластер ДУНДЈЕР из Ниша, у партнерству са ИРЦ Алфатец Ниш ради на развоју мерно-контролног система за управљање потрошњом електрицне енергије у зградама. Тржиште електричне енергије у Републици Србији подразумева два главна актера: електродистрибутивна предузећа с једне и потрошаче са друге стране. У обостраном интересу је да утрошена електрична енергије буде правилно регистрована. Бројила електричне енергије имају класу тачности 0,5 или лошију. Чести су случајеви када, због њихове неисправности, долази до погрешног регистровања утрошене електричне енергије на штету корисника или електродистрибутивног предузећа. Чести су такође и прекиди у напајању као и веће нестабилности мрежног напона што проузрокује кварове на уређајима и апаратима корисника. На основу наведеног јавља се потреба за израдом система који ће имати класу тачности 0,5с и који, поред мерног дела који подразумева софтверски и хардвески део, садржи и контролну јединицу којом је могуће управљање радом опреме (у индустрији) или електричним уређајима (у домаћинствима). С обзиром на различиту радну снагу опреме и уређаја, потребно је развити линију производа што подразумева различите мерне опсеге (струјне мерне трансформаторе преносног односа 75/5А, 40/5А и 5/5А) уређаја као и специјализовани софтверски пакет за прикупљање, анализу, графички приказ и израду извештаја. Софтвер ће бити оптимизован за рачунар као и за АНДРОИД и ИОС платформу – приказ и управљање преко таблета и мобилних телефона. У овом раду су приказани главни резултати рада на пројекту.
 
 Кључне речи:
 Енергетска ефикасност, потрошња електричне енергије, мерни системи, контролни системи, пасивна кућа.