Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
5. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2017 , 2017.год., стр. 803-812


ИЗАЗОВИ И ПРОБЛЕМИ КОД ПЛАНИРАЊА ПРОСТОРА НА ПРИМЕРУ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2017.085
UDK: 711.4(497.11 Ivanjica)
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Милићевић Секулић, Драгана; Васовић, Оливера; Гучевић, Јелена;
 
 Резиме:
 Планирање и управљање простором на територији локалне самоуправе остварују се у складу са усвојеним просторним плановима, стратегијама, регионалним и локалним развојним документима. У пракси се неретко дешава да је спровођење планских докумената отежано услед неуважавања бројних проблема у фази израде планских докумената. Рад представља приказ изазова и проблема код планирања простора на примеру општине Ивањица, као и предлога њиховог решавања у овој фази, који могу олакшати реализацију планских докумената у будућности.
 
 Кључне речи:
 простор, планирање, локална самоуправа