Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
5. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2017 , 2017.год., стр. 601-612


СТАТИСТИЧКА АНАЛИЗА МЕТЕОРОЛОШКИХ СУША ЗА СРЕМСКУ МИТРОВИЦУ И КИКИНДУ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2017.064
UDK: 551.578.1:519.21
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Габрић, Огњен; Јањикопањи, Ђорђе; Плавшић, Јасна; Фабиан, Ђула
 
 Резиме:
 У раду су приказани резултати стохастичке анализе појаве метеоролошких суша у вегетационом периоду на основу података са две метеоролошке станице у Војводини, Сремске Митровице и Кикинде. Метеоролошка суша је дефинисана као производ дужине трајања суше (период дужи од 25 дана са падавинама мањим од 5 мм/дан) и просечне температуре ваздуха током трајања суше. За формирање стохастичког модела појаве максималних метео-суша коришћена је теорија екстрема са случајним бројем случајних променљивих, која омогућава да се у анализу укључе све значајне осмотрене метео-суше. Модел обухвата Поасонов случајни процес који описује појаву суша и изабране расподеле вероватноће за интензитет метео-суше. На основу усвојених теоријских расподела метеосуша, трајања и температуре, одређени су елементи рачунских метео-суша за повратне периоде 10, 20, 50 и 100 година.
 
 Кључне речи:
 суша, вегетациона сезона, бескишни период, просечна температура ваздуха бескишног периода, рачунске метео-суше, стохастички модел