Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
5. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2017 , 2017.god., str. 601-612


STATISTIČKA ANALIZA METEOROLOŠKIH SUŠA ZA SREMSKU MITROVICU I KIKINDU
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2017.064
UDK: 551.578.1:519.21
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Gabrić, Ognjen; Janjikopanji, Đorđe; Plavšić, Jasna; Fabian, Đula
 
 Rezime:
 U radu su prikazani rezultati stohastičke analize pojave meteoroloških suša u vegetacionom periodu na osnovu podataka sa dve meteorološke stanice u Vojvodini, Sremske Mitrovice i Kikinde. Meteorološka suša je definisana kao proizvod dužine trajanja suše (period duži od 25 dana sa padavinama manjim od 5 mm/dan) i prosečne temperature vazduha tokom trajanja suše. Za formiranje stohastičkog modela pojave maksimalnih meteo-suša korišćena je teorija ekstrema sa slučajnim brojem slučajnih promenljivih, koja omogućava da se u analizu uključe sve značajne osmotrene meteo-suše. Model obuhvata Poasonov slučajni proces koji opisuje pojavu suša i izabrane raspodele verovatnoće za intenzitet meteo-suše. Na osnovu usvojenih teorijskih raspodela meteosuša, trajanja i temperature, određeni su elementi računskih meteo-suša za povratne periode 10, 20, 50 i 100 godina.
 
 Ključne reči:
 suša, vegetaciona sezona, beskišni period, prosečna temperatura vazduha beskišnog perioda, računske meteo-suše, stohastički model