Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
5. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2017 , 2017.god., str. 593-600


PRORAČUN VERTIKALNIH SEIZMIČKIH HIDRODINAMIČKIH UTICAJA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2017.063
UDK: 532.5:550.34
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Muganda, Anna Ingaitsa; Milovanović, Bojan; Kuzmanović, Vladan; Savić, Ljubodrag
 
 Rezime:
 U radu se analizira Zangarov postupak proračuna seizmičkih hidrodinamičkih opterećenja koja deluju na kosu konturu gravitacione betonske brane. Upoređuju se različiti numerički modeli sa postupkom koji je predložio Zangar i daje se regresiona formula koja eliminiše uočena odstupanja.
 
 Ključne reči:
 seizmičko hidrodinamičko opterećenje, Zangarova parabola