Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
5. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2017 , 2017.год., стр. 21-28


ДУГОТРАЈНО ПРАЋЕЊЕ МОСТОВСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2017.001
UDK: 625.745.1:624.042.5
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Bujňák, Ján; Bujňáková, Petra; Bahleda, František
 
 Резиме:
 За аутопут у граду Жилина, коришћена су два идентична паралелна предфабрикована кутијаста носача, са главним распонима од 60.5 m и укупне дужине од 1042 m, при чему је исти попречни пресек постављен по целој дужини моста. Сегменти тежине 60 тона су изливени на постојећем градилишту и превожени камионима. Подизани су на своја места до претходно комплетираних делова моста самопокретним порталним крановима. Да би се осигурала безбедност испод конструкције моста, константно су праћене релативне деформације и температура на градилишту од 2016. У овом раду су анализизирани подаци добијени мерењем. Као резултат, добијена је линеарна корелација промене релативне деформације и температуре, чиме се суштински упршћава процес пројектовања. Подаци који су регистровани у сврху ове студије, укључују детаљна очигледна мерења контсрукције моста у току градње, заједно са мереним релативним деформацијама и температурама. Додатне информације, које су релевантне за дуготрајно понашање структуре, ће бити регистроване и убудуће.
 
 Кључне речи:
 Мост, тестирање, релативне деформације, термички утицаји