Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
5. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2017 , 2017.god., str. 21-28


DUGOTRAJNO PRAĆENJE MOSTOVSKE KONSTRUKCIJE
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2017.001
UDK: 625.745.1:624.042.5
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Bujňák, Ján; Bujňáková, Petra; Bahleda, František
 
 Rezime:
 Za autoput u gradu Žilina, korišćena su dva identična paralelna predfabrikovana kutijasta nosača, sa glavnim rasponima od 60.5 m i ukupne dužine od 1042 m, pri čemu je isti poprečni presek postavljen po celoj dužini mosta. Segmenti težine 60 tona su izliveni na postojećem gradilištu i prevoženi kamionima. Podizani su na svoja mesta do prethodno kompletiranih delova mosta samopokretnim portalnim kranovima. Da bi se osigurala bezbednost ispod konstrukcije mosta, konstantno su praćene relativne deformacije i temperatura na gradilištu od 2016. U ovom radu su analizizirani podaci dobijeni merenjem. Kao rezultat, dobijena je linearna korelacija promene relativne deformacije i temperature, čime se suštinski upršćava proces projektovanja. Podaci koji su registrovani u svrhu ove studije, uključuju detaljna očigledna merenja kontsrukcije mosta u toku gradnje, zajedno sa merenim relativnim deformacijama i temperaturama. Dodatne informacije, koje su relevantne za dugotrajno ponašanje strukture, će biti registrovane i ubuduće.
 
 Ključne reči:
 Most, testiranje, relativne deformacije, termički uticaji