Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВАЗБОРНИК РАДОВА
6. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2018
 
DOI:10.14415/konferencijaGFS2018
ISBN:978-86-80297-73-6
Издавач:Грађевински fакултет Суботица
За издавача:Проф. др Мирослав Т. Бешевић, декан
Главни и одговорни уредник:Проф. др Мирослав Т. Бешевић
Уредник:Проф. др Илија М. Миличић, доц. др Огњен Габрић
Лектор за енглески:Доц. др Сања Кример – Габоровић
Техничка обрада:Проф. др Илија М. Миличић, доц. др Огњен Габрић
Година издања:2018.
Тираж:300
Штампа:Бирографика дистрибуција, Суботица


 САДРЖАЈ:
INTEGRAL BRIDGES - LENGTH LIMITATION, TRANSITION SLABS, EXAMPLES
DOI:10.14415/konferencijaGFS2018.000
UDK:624.21.012.1/.4
Meteș, Elena; Toduți, Luiza; Petzek, Edward; Băncilă, Radu
ЗБОРНИК РАДОВА
6. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2018 , 2018. год., стр. 17-24
НОСИВОСТ НА САВИЈАЊЕ СПРЕГНУТИХ ГРЕДА СА НЕДУКТИЛНИМ МОЖДАНИЦИМА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2018.001
UDK:624.046.072.2
Костић, Светлана М.; Деретић-Стојановић, Биљана
ЗБОРНИК РАДОВА
6. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2018 , 2018. год., стр. 25-32
ПРИМЕНА ШТАПНИХ МОДЕЛА У АНАЛИЗИ КАПЕ ТЕМЕЉА НА ШИПОВИМА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2018.002
UDK:624.072.2.012.45
Фолић, Радомир; Фолић, Борис; Миличић, Илија М.
ЗБОРНИК РАДОВА
6. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2018 , 2018. год., стр. 33-40
ОТПОРНОСТ НА ПОЖАР АРМИРАНОБЕТОНСКИХ ПЛОЧА ПРЕМА ACI/TMS 216.1 И EC2 – МОГУЋНОСТ ПОРЕЂЕЊА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2018.003
UDK:614.84:624.012.45
Џидић, Санин
ЗБОРНИК РАДОВА
6. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2018 , 2018. год., стр. 43-53
ПРОБИЈАЊЕ РАВНИХ ПЛОЧА БЕЗ СМИЧУЋЕ АРМАТУРЕ
DOI:10.14415/konferencijaGFS2018.004
UDK:624.072.1:519.6
Живковић, Смиља; Војнић Пурчар, Мартина; Козарић, Љиљана
ЗБОРНИК РАДОВА
6. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2018 , 2018. год., стр. 55-63
ПРОЈЕКАТ СТРУКТУРЕ ТЕНСЕГРИТИ ЗА ЦИЛИНДРИЈСКО КРОВАЊЕ
DOI:10.14415/konferencijaGFS2018.005
UDK:624.074.2:519.6
Dósa, Adam; Florin Botiş, Marius; Lajos, Imre
ЗБОРНИК РАДОВА
6. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2018 , 2018. год., стр. 65-72
APPLICATION OF COMPOSITE WOODEN BEAMS IN THE RENOVATION OF HIGH ROOFS
DOI:10.14415/konferencijaGFS2018.006
UDK:692.4:624.072.2
Ress, Mátyás; Dudás, Annamária; Horn, Valéria V.
ЗБОРНИК РАДОВА
6. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2018 , 2018. год., стр. 73-82
САНАЦИЈА НОСЕЋЕ КОНСТРУКЦИЈЕ ДРВЕНОГ КРОВА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2018.007
UDK:624.011.1:69.059.25
Милић, Милош; Ромић, Никола; Пауновић, Степа; Нешовић, Иван; Вацев, Тодор
ЗБОРНИК РАДОВА
6. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2018 , 2018. год., стр. 83-90
HYGROTHERMAL ANALYSIS OF WINDOW CONSTRUCION JOINTS
DOI:10.14415/konferencijaGFS2018.008
UDK:699.8:674.21
Nagy, Balázs; Tömböly, Cecília
ЗБОРНИК РАДОВА
6. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2018 , 2018. год., стр. 91-100
ПОПРЕЧНА И ИНЦИДЕНТНА ДЕЈСТВА – РИЗИЦИ ПРОГРЕСИВНОГ КОЛАПСА КОД ВИСОКИХ ЗГРАДА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2018.009
UDK:624,042
Ковачевић, Илда; Џидић, Санин
ЗБОРНИК РАДОВА
6. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2018 , 2018. год., стр. 101-112
OРГАНИЗАЦИЈА ИСПИТИВАЊА МОСТОВА: СКОРАШЊА ИСКУСТВА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2018.075
UDK:624.21.3:69.058
Мишковић, Зоран; Мишковић, Љиљана
ЗБОРНИК РАДОВА
6. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2018 , 2018. год., стр. 113-122
ВИБРАЦИОНИ АБСОРБЕР ЗА ЗГРАДУ ПРИ СЕИЗМИЧКОМ ПОРЕМЕЋАЈУ
DOI:10.14415/konferencijaGFS2018.010
UDK:534.28:519.6
Цветићанин, Ливија; Ракарић, Звонко; Зуковић, Миодраг
ЗБОРНИК РАДОВА
6. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2018 , 2018. год., стр. 125-131
ДУАЛИТЕТ ПОЈАВА ИЗВИЈАЊА И ВИБРАЦИЈА КОРИШТЕЊЕМ МЕТОДА КОНАЧНИХ ТРAКА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2018.011
UDK:624.072.042.3:519.6
Милашиновић, Драган Д.; Марић, Петар; Живанов, Жарко; Хајдуковић, Мирослав
ЗБОРНИК РАДОВА
6. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2018 , 2018. год., стр. 133-142
УТИЦАЈ ДЕБЉИНЕ СТУБОВА НА ЛОКАЛНУ МОДАЛНУ ИНТЕРАКЦИЈУ ПРИ ИЗВИЈАЊУ МЕТОДОМ КОНАЧНИХ ТРАКА И ДУАЛИТЕТОМ
DOI:10.14415/konferencijaGFS2018.012
UDK:624.042.072.1:519.6
Милашиновић, Драган Д.; Марић, Петар; Живанов, Жарко; Хајдуковић, Мирослав
ЗБОРНИК РАДОВА
6. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2018 , 2018. год., стр. 143-152
АНАЛИЗА ПЛОЧА ПО ТЕОРИЈИ ДРУГОГ РЕДА НУМЕРИЧКИМ МЕТОДАМА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2018.013
UDK:624.042.072.1:519.6
Демировић, Бесим; Гарић-Демировић, Мирела; Осмић, Недим
ЗБОРНИК РАДОВА
6. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2018 , 2018. год., стр. 153-162
ДИНАМИКА СУСЕДНИХ КОНСТРУКЦИЈА ТОКОМ ХОРИЗОНТАЛНОГ КРЕТАЊА ТЛА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2018.014
UDK:624.042.7
Жигић, Миодраг; Граховац, Ненад; Бркић, Борис
ЗБОРНИК РАДОВА
6. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2018 , 2018. год., стр. 163-172
ДИНАМИЧКА АНАЛИЗА И ОДГОВОР СИСТЕМА ПРИ УДАРНОМ ОПТЕРЕЋЕЊУ
DOI:10.14415/konferencijaGFS2018.015
UDK:624.042.3.072.2:519.6
Радовић, Андрија; Радовановић, Јанко
ЗБОРНИК РАДОВА
6. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2018 , 2018. год., стр. 173-182
РАЧУНАРСКА СИМУЛАЦИЈА 1Д МОДЕЛА ПОБУЂЕНОГ ДВО ФРЕКВЕНТНИМ ДЕЈСТВОМ СПОЉАШЊИХ ПОМЕРАЊА – ДЕО 1
DOI:10.14415/konferencijaGFS2018.016
UDK:531.1:519.87
Миличић, Илија М.; Лађиновић, Ђорђе; Миличић, Ивана И.
ЗБОРНИК РАДОВА
6. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2018 , 2018. год., стр. 183-192
РАЧУНАРСКА СИМУЛАЦИЈА 1Д МОДЕЛА ПОБУЂЕНОГ ДВО ФРЕКВЕНТНИМ ДЕЈСТВОМ СПОЉАШЊИХ ПОМЕРАЊА – ДЕО 2
DOI:10.14415/konferencijaGFS2018.017
UDK:531.1:519.87
Миличић, Илија М.; Прокић, Александар; Фолић, Радомир
ЗБОРНИК РАДОВА
6. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2018 , 2018. год., стр. 193-202
О МОДЕЛИМА ДИНАМИЧКОГ АМОРТИЗЕРА ЗА СЛУЧАЈ ХАРМОНИЈСКЕ ПОБУДЕ
DOI:10.14415/konferencijaGFS2018.018
UDK:534.1:519.87
Спасић, Драган Т.; Окука, Александар С.
ЗБОРНИК РАДОВА
6. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2018 , 2018. год., стр. 203-208
ПРИБЛИЖНО РЕШЕЊЕ ЗА КОНАЧНЕ УГИБЕ ТЕШКЕ КОНЗОЛЕ СА СИЛОМ НА КРАЈУ
DOI:10.14415/konferencijaGFS2018.019
UDK:624.072.21:517.5
Okuka, Aleksandar S.; Rehlicki Lukešević, Lidija; Szabolcs, Cakó; Spasić, Dragan T.
ЗБОРНИК РАДОВА
6. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2018 , 2018. год., стр. 209-215
ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ОДРЕЂИВАЊЕ ПОМЕРАЊА НА ПЛЕКСИГЛАС МОДЕЛУ
DOI:10.14415/konferencijaGFS2018.020
UDK:624.042.7:519.87
Варју, Ђерђ; Прокић, Александар; Бешевић, Мирослав
ЗБОРНИК РАДОВА
6. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2018 , 2018. год., стр. 217-224
БЕЛЕШКА О ИСПИТИВАЊУ РАВНОТЕЖЕ МАСИВНОГ ДРАПЕРАСТОГ ЛУКА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2018.021
UDK:624.04.072.32
Николић, Димитрије
ЗБОРНИК РАДОВА
6. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2018 , 2018. год., стр. 225-230
USING OF LIMESTONE FILLER AND FLY ASH AS PARTIAL SUBSTITUTION OF CEMENT IN CONCRETE
DOI:10.14415/konferencijaGFS2018.022
UDK:666.972.11
Vago, Leilla-Luciana; Dan, Sorin; Vioreanu, Maura
ЗБОРНИК РАДОВА
6. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2018 , 2018. год., стр. 233-241
THERMOPHYSICAL BEHAVIOUR OF REINFORCED CONCRETES
DOI:10.14415/konferencijaGFS2018.023
UDK:666.973.6:536.2
Nagy, Balázs; Szagri, Dóra
ЗБОРНИК РАДОВА
6. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2018 , 2018. год., стр. 243-253
ИСПИТИВАЊЕ ПОРОЗНИХ БЕТОНСКИХ МЕШАВИНА ЗА ИЗРАДУ БЕТОНСКОГ КОЛОВОЗА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2018.024
UDK:625.84:666.16
Шешлија, Милош; Старчев-Ћурчин, Анка; Радовић, Небојша; Кукарас, Данијел; Рашета, Андрија; Јефтенић, Горан
ЗБОРНИК РАДОВА
6. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2018 , 2018. год., стр. 255-264
УТИЦАЈ НАНО SiO2 НА ЧВРСТОЋУ UHPC
DOI:10.14415/konferencijaGFS2018.025
UDK:66.017/.018:666.972.16
Јанковић, Ксенија; Стојановић, Марко; Бојовић, Драган; Лончар, Љиљана
ЗБОРНИК РАДОВА
6. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2018 , 2018. год., стр. 265-272
ИСТРАЖИВАЊЕ ДОСТУПНОСТИ БИОПЕПЕЛА У ВОЈВОДИНИ
DOI:10.14415/konferencijaGFS2018.026
UDK:662.613.11(497.113)
Шупић, Слободан; Малешев, Мирјана; Радоњанин, Властимир
ЗБОРНИК РАДОВА
6. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2018 , 2018. год., стр. 273-280
ОДРЕЂИВАЊЕ КОЕФИЦИЈЕНТА ПРОЛАЗА ТОПЛОТЕ КРОЗ ФАСАДНИ ЗИД ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИМ МЕРЕЊЕМ
DOI:10.14415/konferencijaGFS2018.027
UDK:536.2.022:692.23
Мирковић Марјановић, Милица; Петојевић, Зорана; Госпавић, Радован; Тодоровић, Горан
ЗБОРНИК РАДОВА
6. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2018 , 2018. год., стр. 281-288
РАСПОЛОЖИВОСТ АЛТЕРНАТИВНИХ МАТЕРИЈАЛА СА ЦЕМЕНТНИМ СВОЈСТВИМА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
DOI:10.14415/konferencijaGFS2018.028
UDK:666.972.1
Шупић, Слободан; Миловић, Тиана; Шешлија, Милош; Драганић, Сузана
ЗБОРНИК РАДОВА
6. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2018 , 2018. год., стр. 289-296
ТЕРМОИЗОЛАЦИОНА СВОЈСТВА И ВАТРООТПОРНОСТ ЗИДОВА СА ИСПУНОМ ОД БАЛИРАНЕ СЛАМЕ
DOI:10.14415/konferencijaGFS2018.029
UDK:66.018.4:624.011.72
Марковић, Владимир; Милић, Милош
ЗБОРНИК РАДОВА
6. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2018 , 2018. год., стр. 297-304
ИЗБОР ХИДРОИЗОЛАЦИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ПОДЗЕМНИХ КОНСТРУКЦИЈА КОРИШЋЕЊЕМ АХП МЕТОДЕ ВИШЕКРИТЕРИЈУМСКЕ ОПТИМИЗАЦИЈЕ
DOI:10.14415/konferencijaGFS2018.030
UDK:692.115:699.82
Петровић, Марија; Симић, Невена; Петронијевић, Предраг; Аризановић, Драган
ЗБОРНИК РАДОВА
6. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2018 , 2018. год., стр. 305-311
ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ГРАЂЕВИНСКИХ МАТЕРИЈАЛА ЗА НОВО ВРЕМЕ ГРАЂЕЊА ОБЈЕКАТА ВИСОКЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ
DOI:10.14415/konferencijaGFS2018.031
UDK:691:502.131.1
Кекановић, Милан; Шумарац, Драгослав; Ћорић, Станко; Касаш, Карољ; Чех, Арпад
ЗБОРНИК РАДОВА
6. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2018 , 2018. год., стр. 313-322
ФАЗНО ПРОМЕНЉИВИ МАТЕРИЈАЛИ – ИНОВАТИВНИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА ПОБОЉШАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ОБЈЕКАТА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2018.032
UDK:66.018.4:697
Топличић – Ћурчић, Гордана; Кековић, Александар; Грдић, Душан; Ђорић – Вељковић, Снежана; Грдић, Зоран
ЗБОРНИК РАДОВА
6. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2018 , 2018. год., стр. 323-334
Марјановић, Милица; Јокановић, Игор; Свилар, Мила
DOI:10.14415/konferencijaGFS2018.033
UDK:625.022
ПРИМЕНА ВАЉАНОГ БЕТОНА ЗА КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ
ЗБОРНИК РАДОВА
6. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2018 , 2018. год., стр. 337-348
УГАО УНУТРАШЊЕГ ТРЕЊА ТЛА И СТЕНА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2018.034
UDK:624.131
Лукић, Драган
ЗБОРНИК РАДОВА
6. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2018 , 2018. год., стр. 349-357
ОДРЕЂИВАЊЕ ГЕОТЕХНИЧКИХ ПАРАМЕТАРА НА ЛОКАЦИЈИ ОБЈЕКАТА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ОДСУМПОРАВАЊА ДИМНИХ ГАСОВА У ТЕРМОЕЛЕКТРАНИ УГЉЕВИК 1
DOI:10.14415/konferencijaGFS2018.035
UDK:550.82:502.175
Ђурић Неђо; Ђурић, Дијана; Стевовић, Светлана
ЗБОРНИК РАДОВА
6. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2018 , 2018. год., стр. 359-369
ОЦЕНА ВРЕМЕНА ПОЈАВЕ ОТИЦАЈА У ХИДРОЛОШКИМ МОДЕЛИМА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2018.036
UDK:551.577:519.87
Плавшић, Јасна; Тодоровић, Андријана
ЗБОРНИК РАДОВА
6. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2018 , 2018. год., стр. 373-382
ПРИМЕНА ТЕХНИКА УГЛАЧАВАЊА КОД РЕФЕРЕНТНЕ ЕВАПОТРАНСПИРАЦИЈЕ У СРБИЈИ
DOI:10.14415/konferencijaGFS2018.037
UDK:551.573(497.11)
Милановић, Младен; Гоцић, Милан; Трајковић, Славиша
ЗБОРНИК РАДОВА
6. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2018 , 2018. год., стр. 383-391
РАЗВОЈ ПРЕЦИЗНОГ НИВОМЕРА ЗА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ПОТРЕБЕ
DOI:10.14415/konferencijaGFS2018.038
UDK:001.891.53:531.7
Војт, Предраг; Младеновић, Димитрије; Продановић, Душан
ЗБОРНИК РАДОВА
6. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2018 , 2018. год., стр. 393-401
КАКО НАПРАВИТИПОУЗДАН КИШОМЕР ПРИХВАТЉИВЕ ЦЕНЕ
DOI:10.14415/konferencijaGFS2018.039
UDK:556.02
Војт, Предраг; Павловић, Драгутин; Продановић, Душан
ЗБОРНИК РАДОВА
6. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2018 , 2018. год., стр. 403-408
РАЗВОЈ СИСТЕМА ПРОГНОЗЕ И РАНОГ УПОЗОРАВАЊА НА ПОЈАВУ ПОПЛАВА У СЛИВУ РЕКЕ САВЕ
DOI:10.14415/konferencijaGFS2018.040
UDK:556.06.162(282.249)
Ивковић, Марија; Ћатовић, Самир; Вујановић, Александар; Живадиновић, Предраг; Марјановић, Срђан; Деспотовић, Вида; Стевановић, Славимир
ЗБОРНИК РАДОВА
6. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2018 , 2018. год., стр. 409-416
СУЖЕНИ ОШТРОИВИЧНИ ПРЕЛИВ ЗА МЕРЕЊЕ ХИДРОГРАМА ОТИЦАЈА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2018.041
UDK:627.13:001.891.5
Лајош Ховањ
ЗБОРНИК РАДОВА
6. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2018 , 2018. год., стр. 417-427
ОСНОВНИ МОДЕЛ БИЛАНСА ВОДЕ ЗА СИСТЕМ ЈЕЗЕРА ПАЛИЋ ЛУДАШ
DOI:10.14415/konferencijaGFS2018.042
UDK:556.552:519.87
Хорват, Золтан; Хорват, Мирјана
ЗБОРНИК РАДОВА
6. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2018 , 2018. год., стр. 429-436
ПРЕГЛЕД СИСТЕМА ЈЕЗЕРА ПАЛИЋ ЛУДАШ
DOI:10.14415/konferencijaGFS2018.043
UDK:556.551
Хорват, Мирјана; Хорват, Золтан
ЗБОРНИК РАДОВА
6. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2018 , 2018. год., стр. 437-445
УТИЦАЈ ПЕРМАНЕНТНОГ ОДВОДЊАВАЊА НА ОБЈЕКТЕ У ОКОЛИНИ ТРЖНОГ ЦЕНТРА “ПРОМЕНАДА”
DOI:10.14415/konferencijaGFS2018.044
UDK:626.86:519.7
Сантрач, Петар; Габрић, Огњен
ЗБОРНИК РАДОВА
6. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2018 , 2018. год., стр. 447-457
ГРАДИТЕЉСКО НАСЛЕЂЕ ИЗГУБЉЕНО У ЗАКОНСКИМ ПРОЦЕДУРАМА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2018.045
UDK:904:340.132.6
Живаљевић Луxор, Наташа; Куртовић Фолић, Нађа
ЗБОРНИК РАДОВА
6. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2018 , 2018. год., стр. 461-468
ЈАВНИ МЕЂУ-ПРОСТОРИ ПОСТСОЦИЈАЛИСТИЧКИХ НАСЕЉА: СТУДИЈА СЛУЧАЈА ЛИМАНА 3 У НОВОМ САДУ
DOI:10.14415/konferencijaGFS2018.046
UDK:712.25:728.2
Шкорић, Стефан; Кркљеш, Милена; Милинковић, Александра; Бркљач, Дијана
ЗБОРНИК РАДОВА
6. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2018 , 2018. год., стр. 469-477
ТЕХНОЛОГИЈА НЕЗАВИСНЕ НОСИВЕ РАМОВСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ
DOI:10.14415/konferencijaGFS2018.047
UDK:69.056.55:728
П. Цуцкић, Живко; Ж. Цуцкић, Весна; Цуцкић, Олга
ЗБОРНИК РАДОВА
6. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2018 , 2018. год., стр. 479-485
ПРОТИВПОЖАРНЕ ЗАВЈЕСЕ И ПОЖАРНА СЕКТОРИЗАЦИЈА У ЗГРАДАМА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2018.048
UDK:614.841.45
Хоџић, Недим; Џидић, Санин
ЗБОРНИК РАДОВА
6. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2018 , 2018. год., стр. 487-484
ВИЗУЕЛНО ЗАГАЂЕЊЕ ИСТОРИЈСКОГ ЈЕЗГРА ГРАДА – СТУДИЈА СЛУЧАЈА, ГРАД НИШ
DOI:10.14415/konferencijaGFS2018.049
UDK:504:72
Цветковић, Мила; Момчиловић – Петронијевић, Ана
ЗБОРНИК РАДОВА
6. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2018 , 2018. год., стр. 495-504
ДОКУМЕНТОВАЊЕ ИСТОРИЈСКИХ ОБЈЕКАТА КАО ВИД АРХИТЕКТОНСКЕ ЕДУКАЦИЈЕ
DOI:10.14415/konferencijaGFS2018.050
UDK:72:374
Момчиловић-Петронијевић, Ана; Васић, Миланка; Цветковић, Мила
ЗБОРНИК РАДОВА
6. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2018 , 2018. год., стр. 505-514
УЧЕШЋЕ ГРАДЈЕВИНСКОГ КЛАСТЕРА „ДУНДЈЕР” У СИСТЕМУ ДУАЛНОГ ОБРАЗОВАЊА У ОБЛАСТИ КОРИШЋЕЊА СОЛАРНЕ ЕНЕРГИЈЕ
DOI:10.14415/konferencijaGFS2018.051
UDK:374.7:620.92
Павловић, Томислав; Ђорђевић, Ђорђе; Стојић, Драгослав; Аврамовић, Биљана
ЗБОРНИК РАДОВА
6. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2018 , 2018. год., стр. 515-524
САВРЕМЕНИ ПРИСТУПИ КАНАЛИСАЊА КИШНОГ ОТИЦАЈА У УРБАНОЈ РЕГЕНЕРАЦИЈИ
DOI:10.14415/konferencijaGFS2018.052
UDK:551.578.1:711.4
Василевска, Магдалена; Василевска, Љиљана
ЗБОРНИК РАДОВА
6. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2018 , 2018. год., стр. 525-534
ИНТЕГРИСАНИ МЕТОД УРБАНЕ МОРФОЛОГИЈЕ И УРБАНА МОРФОЛОШКА МАТРИЦА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2018.053
UDK:711.41
Lovra, Éva
ЗБОРНИК РАДОВА
6. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2018 , 2018. год., стр. 535-543
СУОЧАВАЊЕ СА СТАГНАЦИЈОМ – ПЕРСПЕКТИВЕ УРБАНОГ РАЗВОЈА У СРБИЈИ
DOI:10.14415/konferencijaGFS2018.054
UDK:711.4
Чампраг, Небојша
ЗБОРНИК РАДОВА
6. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2018 , 2018. год., стр. 545-554
САВРЕМЕН АРХИТЕКТОНСКИ ПРИСТУП ПРЕФАБРИКОВАНОЈ ГРАДЊИ ДРВЕНИХ КУЋА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2018.055
UDK:72:624.011.1
Петровић, Владана; Петковић, Наташа; Стоиљковић, Бранислава; Живковић, Милица; Кековић, Александар
ЗБОРНИК РАДОВА
6. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2018 , 2018. год., стр. 555-562
ЗНАЧАЈ ЈАВНИХ ОБЈЕКАТА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ
Студија случаја: Јавни објекти у централној зони Новог Сада

DOI:10.14415/konferencijaGFS2018.056
UDK:725:711.523
Бркљач, Дијана; Милинковић, Александра; Вукајлов, Љиљана
ЗБОРНИК РАДОВА
6. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2018 , 2018. год., стр. 563-571
САГЛЕДАВАЊЕ РЕПЕРНО-ЖИЖНИХ ТАЧАКА У ЦЕНТРАЛНОЈ ЗОНИ НОВОГ САДА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2018.057
UDK:711.523
Милинковић, Александра; Бркљач, Дијана; Вукајлов, Љиљана
ЗБОРНИК РАДОВА
6. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2018 , 2018. год., стр. 573-579
ЗАШТИТА И ПРЕЗЕНТАЦИЈА АРХИТЕКТОНСКИХ АНСАМБАЛА НА АРХЕОЛОШКОМ НАЛАЗИШТУ ГАМЗИГРАД
DOI:10.14415/konferencijaGFS2018.058
UDK:72:904"652"(497.11GAMZIGRAD)
Николић, Марко
ЗБОРНИК РАДОВА
6. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2018 , 2018. год., стр. 581-594
БЕЛЕШКА О УЛОЗИ ЦРТЕЖА У ПРОЦЕСУ АРХИТЕКТОНСКОГ ПРОЈЕКТОВАЊА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2018.059
UDK:72.01
Дулић, Оливера; Кркљеш, Милена
ЗБОРНИК РАДОВА
6. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2018 , 2018. год., стр. 595-603
ЗАХТЕВИ У ПРОЈЕКТОВАЊУ ПРОСТОРА НАМЕЊЕНИМ ИНВАЛИДНИМ КОРИСНИЦИМА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2018.060
UDK:72.05:364-787.52-056.2
Штиклица, Моника
ЗБОРНИК РАДОВА
6. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2018 , 2018. год., стр. 605-613
ИНТЕРВЈУ СА АРХИТЕКТУРОМ: СЛУЧАЈ РИЧАРДА СЕРЕ
DOI:10.14415/konferencijaGFS2018.061
UDK:72.711.4
Вујичић, Лејла
ЗБОРНИК РАДОВА
6. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2018 , 2018. год., стр. 615-627
РАЗЛИЧИТИ ПРОПУСТИИ ГРЕШКЕУ ГРАДИТЕЉСТВУ – ИДЕНТИФИКАЦИЈА И НАЧИНИ ПРЕВАЗИЛАЖЕЊА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2018.062
UDK:69.05
Жарковић, Драган; Делић, Војислав; Жарковић, Стефанела
ЗБОРНИК РАДОВА
6. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2018 , 2018. год., стр. 629-640
ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ НА ЕКСПЛОAТАЦИОНИМ ПОЉИМА У ШИРОЈ ОКОЛИЦА ГРАДА ОРАХОВИЦЕ У ХРВАТСКОЈ
DOI:10.14415/konferencijaGFS2018.063
UDK:528:622.271.2(497.5)
Зрињски, Младен; Барковић, Ђуро; Баричевић, Сергеј; Кнежевић, Марија
ЗБОРНИК РАДОВА
6. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2018 , 2018. год., стр. 643-653
ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ ЗА ПОТРЕБЕ ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ ЛОНИЋИ У ХРВАТСКОЈ
DOI:10.14415/konferencijaGFS2018.064
UDK:528:711.554
Барковић, Ђуро; Зрињски, Младен; Баричевић, Сергеј; Баса, Лука
ЗБОРНИК РАДОВА
6. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2018 , 2018. год., стр. 655-662
АНАЛИЗА ИСПЛАТИВОСТИ КОМАСАЦИОНИХ ПРОЈЕКАТА: СТУДИЈА СЛУЧАЈА АПАТИН
DOI:10.14415/konferencijaGFS2018.065
UDK:332.262:330.13
Лазић, Јелена; Маринковић, Горан; Трифковић, Милан; Несторовић, Жарко
ЗБОРНИК РАДОВА
6. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2018 , 2018. год., стр. 663-671
КОНЦЕПТ ИНСПИРЕ ДИРЕКТИВЕ И ДИГИТАЛНИ МОДЕЛИ ПОДАТАКА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2018.066
UDK:528:65.011.56
Мијић, Николина; Бартха, Габор; Вујичић, Тијана
ЗБОРНИК РАДОВА
6. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2018 , 2018. год., стр. 673-683
УЛОГА ГЕОДЕЗИЈЕ И КАТАСТРА У ПОСТУПКУ РЕСТИТУЦИЈЕ
DOI:10.14415/konferencijaGFS2018.067
UDK:528:332.262
Секулић, Страхиња; Давидовић, Марина; Вучковић, Милорад; Трифковић, Милан
ЗБОРНИК РАДОВА
6. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2018 , 2018. год., стр. 685-694
RESTITUTION ON A CONSOLIDATED AREA
DOI:10.14415/konferencijaGFS2018.068
UDK:332.262:347.232
Nataroš, Gordana
ЗБОРНИК РАДОВА
6. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2018 , 2018. год., стр. 695-705
УПОТРЕБА ЈЕДНОФРЕКВЕНТНИХ ПРИЈЕМНИКА ЗА ВУДУЋЕ GPS-RO CUBESAT МИСИЈЕ
DOI:10.14415/konferencijaGFS2018.069
UDK:528.28
Игњатовић Ступар, Данијела; Огризовић, Вукан
ЗБОРНИК РАДОВА
6. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2018 , 2018. год., стр. 707-716
ПРЕДИКЦИЈА ПОЛОЖАЈНЕ ГРЕШКЕ ТАЧАКА ТРИГОНОМЕТРИЈСКЕ МРЕЖЕ ПРВОГ РЕДА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2018.070
UDK:519.22/.25:55
Миљковић, Стефан; Антонијевић, Огњен; Килибарда, Милан
ЗБОРНИК РАДОВА
6. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2018 , 2018. год., стр. 717-725
ПРИМЕР МЕТОДЕ ЗА ПЛАНИРАЊЕ ЗАМЕНЕ ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2018.071
UDK:69.057.7
Петронијевић, Предраг; Аризановић, Драган; Иванишевић, Ненад; Петровић, Марија
ЗБОРНИК РАДОВА
6. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2018 , 2018. год., стр. 727-733
ТЕРЕНСКО ИСПИТИВАЊЕ ГНСС ПРИЈЕМНИКА У СКЛАДУ СА ПРОЦЕДУРОМ ИСО 17123-8
DOI:10.14415/konferencijaGFS2018.072
UDK:528.28:004
Гучевић, Јелена; Делчев, Синиша; Огризовић, Вукан; Миљковић, Стефан; Кубурић, Мирослав
ЗБОРНИК РАДОВА
6. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2018 , 2018. год., стр. 735-743
ИСТОРИЈСКИ ПРЕГЛЕД ПРЕЦИЗНИХ ГЕОДЕТСКИХ МЕРЕЊА ДУЖИНА
DOI:10.14415/konferencijaGFS2018.073
UDK:528.021:528.51
Делчев, Синиша; Огризовић, Вукан; Гучевић, Јелена; Миљковић, Стефан
ЗБОРНИК РАДОВА
6. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2018 , 2018. год., стр. 745-753
АНАЛИЗА АПСОЛУТНИХ ПОМЕРАЊА ВЕЛИКИХ БРАНА ПРИМЕНОМ РЕГРЕСИОНЕ МЕТОДЕ
DOI:10.14415/konferencijaGFS2018.074
UDK:528.02:528.481
Несторовић, Жарко; Трифковић, Милан; Бешевић, Мирослав
ЗБОРНИК РАДОВА
6. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2018 , 2018. год., стр. 755-764