Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
6. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2018 , 2018.год., стр. 125-131


ВИБРАЦИОНИ АБСОРБЕР ЗА ЗГРАДУ ПРИ СЕИЗМИЧКОМ ПОРЕМЕЋАЈУ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2018.010
UDK: 534.28:519.6
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Цветићанин, Ливија; Ракарић, Звонко; Зуковић, Миодраг
 
 Резиме:
 Постоји велики број различитих метода за елиминацију вибрација проузрокованих сеизмичким поремећајима. Поред пасивних абсорбера вибрација постоји и велики број активних абсорбера. На жалост, ови други су врло скупи, јер их је неопходно стално одржавати иако раде само повремено у случајним приликама. То даје предност пасивним абсорберима. У овом раду је предложен нови тип нелинеарног абсорбера чији је рад заснован на концепту осциловања клавирске жице. Абсорбер је везан за зграду. Састоји се од клизача, који се креће транслаторно праволинијски, и од челичне жице која је провучена кроз клизач и има правац управан на кретање клизача. Услед кретања клизача жица се деформише и у њој се генерише реституциона сила. Сила је нелинеарна функција деформације. Користећи принцип елиминације кретања зграде срачуна се потребан параметар нелинеарности. Модел система су две спрегнуте нелинеарне диференцијалне једначине другог реда. Нелинеарност је трећег реда. Одреди се устаљено осцилаторно кретање за случај нелинеарног резонантног режима. Користећи овај резултат у раду је развијен аналитички метод за решавање поремећене једначине кретања. Решење је претпостављено у форми Јакоби елиптичке функција. Најзад, одређени су услови за елиминацију вибрација.
 
 Кључне речи:
 Пасивни абсорбер, концепт клавирске жице, нелинеарни резонантни режим, Јакоби елиптичка функција