Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
6. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2018 , 2018.god., str. 125-131


VIBRACIONI ABSORBER ZA ZGRADU PRI SEIZMIČKOM POREMEĆAJU
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2018.010
UDK: 534.28:519.6
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Cvetićanin, Livija; Rakarić, Zvonko; Zuković, Miodrag
 
 Rezime:
 Postoji veliki broj različitih metoda za eliminaciju vibracija prouzrokovanih seizmičkim poremećajima. Pored pasivnih absorbera vibracija postoji i veliki broj aktivnih absorbera. Na žalost, ovi drugi su vrlo skupi, jer ih je neophodno stalno održavati iako rade samo povremeno u slučajnim prilikama. To daje prednost pasivnim absorberima. U ovom radu je predložen novi tip nelinearnog absorbera čiji je rad zasnovan na konceptu oscilovanja klavirske žice. Absorber je vezan za zgradu. Sastoji se od klizača, koji se kreće translatorno pravolinijski, i od čelične žice koja je provučena kroz klizač i ima pravac upravan na kretanje klizača. Usled kretanja klizača žica se deformiše i u njoj se generiše restituciona sila. Sila je nelinearna funkcija deformacije. Koristeći princip eliminacije kretanja zgrade sračuna se potreban parametar nelinearnosti. Model sistema su dve spregnute nelinearne diferencijalne jednačine drugog reda. Nelinearnost je trećeg reda. Odredi se ustaljeno oscilatorno kretanje za slučaj nelinearnog rezonantnog režima. Koristeći ovaj rezultat u radu je razvijen analitički metod za rešavanje poremećene jednačine kretanja. Rešenje je pretpostavljeno u formi Jakobi eliptičke funkcija. Najzad, određeni su uslovi za eliminaciju vibracija.
 
 Ključne reči:
 Pasivni absorber, koncept klavirske žice, nelinearni rezonantni režim, Jakobi eliptička funkcija