Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
6. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2018 , 2018.год., стр. 113-122


OРГАНИЗАЦИЈА ИСПИТИВАЊА МОСТОВА: СКОРАШЊА ИСКУСТВА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2018.075
UDK: 624.21.3:69.058
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Мишковић, Зоран; Мишковић, Љиљана
 
 Резиме:
 Испитивање мостова пробним оптерећењем, поред техничког дела, тесно је повезано са решавањем организационих проблема, посебно када је реч о великим и разуђеним конструкцијама и кратком времену извршења испитивања. Рад, на примерима обимних и захтевних испитивања значајних мостовских конструкција, приказује могуће захтеве и одговарајућа организациона решења.
 
 Кључне речи:
 мостови, испитивање пробним оптерећењем, организација