Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
6. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2018 , 2018.год., стр. 101-112


ПОПРЕЧНА И ИНЦИДЕНТНА ДЕЈСТВА – РИЗИЦИ ПРОГРЕСИВНОГ КОЛАПСА КОД ВИСОКИХ ЗГРАДА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2018.009
UDK: 624,042
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Ковачевић, Илда; Џидић, Санин
 
 Резиме:
 Прогресивни колапс представља отказивање цијеле конструкције или њеног дијела, који је инциран отказивањем једног или више елемената конструкције или дијела конструкције. Такво отказивање или оштећење једног елемента конструкције може узроковати ланчану реакцију упоредиву са домино ефектом, која може довести до оштећења других елемената носиве конструкције, а тиме и до рушења цијеле конструкције. Ова појава је карактеристична за високе зграде. Задатак конструкције објекта је да прими сва аплицирана дејства и да их пренесе до носивог тла. У већини случајева, стална дејства на конструкцију су предвидива. Употребна промјенљива дејства се дефинишу националним прописима. Међутим, није лаган задатак да се поуздано одреде попречна дjеловања на конструкцију, као што су дејства вјетра и сеизмичка дејства. Ова попречна дејства представљају важна и незаобилазна дејства у разматрању носивости и стабилности високих зграда с обзиром да се повећавају са висином објекта, те могу угрозити носивост и стабилност објекта или чак довести до његовог рушења. Питање дjеловања инцидентних дејстава на конструкцију представља још комплекснији проблем. У инцидентна дејства спадају експлозије, али и удари возила и летјелица на конструкцију, као и пожари који представлају проблем за конструцкије још од првих комплексних објеката и конструкција. Инцидентна дjеловања на конструкције се не разматрају уобичајено у конструктерском пројектовању, тако да она заслужују посебну пажњу у разматрању прогресивног колапса високих зграда, као што је случај са попречним дjеловањима.
 
 Кључне речи:
 Прогресивни колапс, Високе зграде, Попречна дејства, Инцидентна дејства