Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
6. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2018 , 2018.god., str. 101-112


POPREČNA I INCIDENTNA DEJSTVA – RIZICI PROGRESIVNOG KOLAPSA KOD VISOKIH ZGRADA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2018.009
UDK: 624,042
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Kovačević, Ilda; Džidić, Sanin
 
 Rezime:
 Progresivni kolaps predstavlja otkazivanje cijele konstrukcije ili njenog dijela, koji je inciran otkazivanjem jednog ili više elemenata konstrukcije ili dijela konstrukcije. Takvo otkazivanje ili oštećenje jednog elementa konstrukcije može uzrokovati lančanu reakciju uporedivu sa domino efektom, koja može dovesti do oštećenja drugih elemenata nosive konstrukcije, a time i do rušenja cijele konstrukcije. Ova pojava je karakteristična za visoke zgrade. Zadatak konstrukcije objekta je da primi sva aplicirana dejstva i da ih prenese do nosivog tla. U većini slučajeva, stalna dejstva na konstrukciju su predvidiva. Upotrebna promjenljiva dejstva se definišu nacionalnim propisima. Međutim, nije lagan zadatak da se pouzdano odrede poprečna djelovanja na konstrukciju, kao što su dejstva vjetra i seizmička dejstva. Ova poprečna dejstva predstavljaju važna i nezaobilazna dejstva u razmatranju nosivosti i stabilnosti visokih zgrada s obzirom da se povećavaju sa visinom objekta, te mogu ugroziti nosivost i stabilnost objekta ili čak dovesti do njegovog rušenja. Pitanje djelovanja incidentnih dejstava na konstrukciju predstavlja još kompleksniji problem. U incidentna dejstva spadaju eksplozije, ali i udari vozila i letjelica na konstrukciju, kao i požari koji predstavlaju problem za konstruckije još od prvih kompleksnih objekata i konstrukcija. Incidentna djelovanja na konstrukcije se ne razmatraju uobičajeno u konstrukterskom projektovanju, tako da ona zaslužuju posebnu pažnju u razmatranju progresivnog kolapsa visokih zgrada, kao što je slučaj sa poprečnim djelovanjima.
 
 Ključne reči:
 Progresivni kolaps, Visoke zgrade, Poprečna dejstva, Incidentna dejstva