Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
6. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2018 , 2018.год., стр. 461-468


ГРАДИТЕЉСКО НАСЛЕЂЕ ИЗГУБЉЕНО У ЗАКОНСКИМ ПРОЦЕДУРАМА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2018.045
UDK: 904:340.132.6
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Живаљевић Луxор, Наташа; Куртовић Фолић, Нађа
 
 Резиме:
 Неколико важних археолошких налазишта која су откривена током недавних екстензивних инфраструктурних радова у Србији, изгубљени су са садашњу генерацију услед погрешно вођене законске процедуре од стране надлежмих институција. Ови случајеви спадају у неславну групу археолошких налазишта и архитектонске баштине на територији Србије, која је птво законски а ѕатим и на сваки други начин, изгубљена у протеклих неколико деценија.
 
 Кључне речи:
 Градитељска баштина, законска регулатива, очување баштине, Србија