Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
6. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2018 , 2018.god., str. 461-468


GRADITELJSKO NASLEĐE IZGUBLJENO U ZAKONSKIM PROCEDURAMA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2018.045
UDK: 904:340.132.6
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Živaljević Luxor, Nataša; Kurtović Folić, Nađa
 
 Rezime:
 Nekoliko važnih arheoloških nalazišta koja su otkrivena tokom nedavnih ekstenzivnih infrastrukturnih radova u Srbiji, izgubljeni su sa sadašnju generaciju usled pogrešno vođene zakonske procedure od strane nadležmih institucija. Ovi slučajevi spadaju u neslavnu grupu arheoloških nalazišta i arhitektonske baštine na teritoriji Srbije, koja je ptvo zakonski a ѕatim i na svaki drugi način, izgubljena u proteklih nekoliko decenija.
 
 Ključne reči:
 Graditeljska baština, zakonska regulativa, očuvanje baštine, Srbija