Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
6. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2018 , 2018.год., стр. 469-477


ЈАВНИ МЕЂУ-ПРОСТОРИ ПОСТСОЦИЈАЛИСТИЧКИХ НАСЕЉА: СТУДИЈА СЛУЧАЈА ЛИМАНА 3 У НОВОМ САДУ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2018.046
UDK: 712.25:728.2
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Шкорић, Стефан; Кркљеш, Милена; Милинковић, Александра; Бркљач, Дијана
 
 Резиме:
 У периоду између два светска рата, а посебно након Другог светског рата, Нови Сад се трансформисао кроз интензивну изградњу индустријских постројења и стамбених насеља, нарочито у области Лимана. Иако се град историјски суочавао са озбиљним морфолошким и функционалним променама, већина изграђених области је остала без смишљеног скупа јавних простора. Новоизграђена стамбена насеља имају истакнут проблем са недостатком јавних простора намењених социјализацији, са затвореним фасадама без релације са активностима на тротоару, очигледним недостатком везе са реком Дунав, итд. Са друге стране, пост-социјалистички период је оставио богато индустријско наслеђе и неискоришћене јавне просторе у овом подручју са могућношћу поновне употребе. Прва индустријска зона у Новом Саду, изграђена око некадашњег индустријског комплекса Петар Драпшин на Лиману 3, била је напуштена и запуштена деценијама, све док није поново искоришћена као простор за разне јавне активности, подупирујући Нови Сад у развоју културних и креативних ресурса града. Недавни развој креативних индустрија кроз поновну употребу напуштених индустријских објеката указује на постојање неадекватних јавних међу-простора ових комплекса. Истраживање је оријентисано ка студији случаја Лимана 3, кроз опсервацију и валоризацију јавних међу-простора са потенцијалом и могућностима поновног коришћења, да би се размотрило како се постсоцијалистичко наслеђе може искористити у трансформацији таквих простора. Циљ студије је да искористи уочене потенцијале јавних међу-простора Лимана 3, и да поново учини ове просторе јавном „позорницом“ друштвеног живота града кроз њихов будући развој.
 
 Кључне речи:
 јавни простор, пренамена простора, Лиман, Нови Сад