Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
6. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2018 , 2018.год., стр. 479-485


ТЕХНОЛОГИЈА НЕЗАВИСНЕ НОСИВЕ РАМОВСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2018.047
UDK: 69.056.55:728
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : П. Цуцкић, Живко; Ж. Цуцкић, Весна; Цуцкић, Олга
 
 Резиме:
 Овај рад представља технолошки напредно и економично рјешење за обнову простора и обнову зграда. Нови независни носиви оквир укључује изградњу хоризонталног проширења и вертикалног додавања. На тај начин се додају нова стамбена подручја.
 
 Кључне речи:
 Носиви оквир, надоградња, конструкција