Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
6. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2018 , 2018.год., стр. 487-484


ПРОТИВПОЖАРНЕ ЗАВЈЕСЕ И ПОЖАРНА СЕКТОРИЗАЦИЈА У ЗГРАДАМА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2018.048
UDK: 614.841.45
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Хоџић, Недим; Џидић, Санин
 
 Резиме:
 У складу са развојем архитектонских захтјева у пројектовању зграда, примјена активних мјера заштите од пожара се такође развијала, чинећи објекте функционалнијим и сигурнијим. Циљ ових система је да маскимизира слободу у пројектовању отворених простора, уз истовремено минимизирање могућности развоја пожара у објектима. Систем противпожарних завјеса је присутан од осамдесетих година прошлог вијека, а развио се од баријера за дим ка пожарно отпорним баријерама. Овај систем представља активну мјеру заштите од пожара, али увијек у садејству са другим комплементарним системима заштите од пожара. Противпожарне завјесе се активирају по активирању ватродојавног система, креирајући пожарни сектор, те на тај начин спречавају развој пожара у објекту. Примјена овог система је вишеструка. Примјењује се у специфичним врстама објеката или специфичним дијеловима објеката, као нпр. код отвореног простора између спратова. Најчешће се примјењује код отвореног плана, гдје физичке баријере, као нпр. зидови, стварају проблеме у флексибилности простора и самој његовој употреби. Аеродроми, јавне гараже, болнице, музеји, позоришта и друге културне институције, спортске дворане као и многе друге врсте објеката су само неки од примјера, гдје овај систем значајно доприноси заштити од пожара, али и слободи пројектанта у архитектонским пројектовању. Веома значајан аспект овог система се огледа у његовој примјени. Примјењују се у објектима у циљу формирања пожарног сектора, али такође се примјењују и за вањску употребу на фасадама, онемогучујући пренос и ширење пожара са једног објекта на други. Систем је у потпуности интегриран и невидљив у ентеријеру и екстеријеру, уколико је одговарaјуће осмишљен, пројектован и примјењен. Фокус овог рада је да нагласи пројектантске могућности и примјену система противпожарних завјеса у зградама.
 
 Кључне речи:
 Пожарни сектор, Противпожарне завјесе, Отворени план