Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
6. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2018 , 2018.год., стр. 495-504


ВИЗУЕЛНО ЗАГАЂЕЊЕ ИСТОРИЈСКОГ ЈЕЗГРА ГРАДА – СТУДИЈА СЛУЧАЈА, ГРАД НИШ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2018.049
UDK: 504:72
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Цветковић, Мила; Момчиловић – Петронијевић, Ана
 
 Резиме:
 Ниш је трећи по величини град у Србији, позициониран на југоистоку земље. Најважнија и најкарактеристичнија обележја и прва асоцијација на град Ниш, јесу Нишка Тврђава са централним језгром града односно тргом Краља Милана и Обреновићевом улицом. Ово историјско језгро града кроз векове се развијало и мењало у складу са обичајима и начином градње народа који су пролазили и известан период остајали на овом простору. Сваки народ је град надограђивао и прилагођавао својим потребама, те данас имамо жвописну пешачку зону, препуну историје и употпуњену амбијентима и траговима најразличитијих култура. Нажалост историјско језгро града једва да је приметно,а затворено и недоступно како очима туриста тако и оних који овде готово свакодневно пролазе ускраћени за једно богатство које лежи испод сјајних и шарених реклама. Неки од објеката претрпели су неприличне измене, недостојне њихове вредности и као такви изгубили свој идентитет. Овај рад се бави како анализом историјског језгра града, тако и могућношћу повратка његовог идентитета и пуног сјаја кроз реконструкцију и конзервацију фасада и, наравно, њихово чишћење од свих сувишних, недоличних делова и реклама. Циљ овог рада није стварање штете предузећима која фасаде користе како би увећала свој профит, већ поновно стварање амбијента који је град Ниш вековима градио, и какав засужује.
 
 Кључне речи:
 рекламе, наслеђе, главна улица, загађење, визуелно