Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
6. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2018 , 2018.год., стр. 505-514


ДОКУМЕНТОВАЊЕ ИСТОРИЈСКИХ ОБЈЕКАТА КАО ВИД АРХИТЕКТОНСКЕ ЕДУКАЦИЈЕ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2018.050
UDK: 72:374
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Момчиловић-Петронијевић, Ана; Васић, Миланка; Цветковић, Мила
 
 Резиме:
 Историјске грађевине, представљају веома комплексни део културног наслеђа. Бележење података о њима и израда техничке документације представљају обавезни део поступка заштите. Некада je, на жалост, то и једини траг који о овим грађевинама остаје. Објекте, који су веома оштећени или потпуно порушени, можемо упознати и добити представу о њиховом изгледу, управо из техничке документације. Израда теренске документације и снимање оваквих објеката требала би да буде саставни део едукације студената архитектуре. Осим што помаже бољем разумевању склопа грађевине, његових детаља и материјализације, код студената развија осећај за тимски рад, сарадњу на пројекту и посебно заједничку одговорност. У раду су приказани неки од аспеката документовања историјских објеката као вида едукације будућих архитеката..
 
 Кључне речи:
 културно наслеђе, документација, историјска зграда, студентска едукација