Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
6. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2018 , 2018.god., str. 505-514


DOKUMENTOVANJE ISTORIJSKIH OBJEKATA KAO VID ARHITEKTONSKE EDUKACIJE
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2018.050
UDK: 72:374
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Momčilović-Petronijević, Ana; Vasić, Milanka; Cvetković, Mila
 
 Rezime:
 Istorijske građevine, predstavljaju veoma kompleksni deo kulturnog nasleđa. Beleženje podataka o njima i izrada tehničke dokumentacije predstavljaju obavezni deo postupka zaštite. Nekada je, na žalost, to i jedini trag koji o ovim građevinama ostaje. Objekte, koji su veoma oštećeni ili potpuno porušeni, možemo upoznati i dobiti predstavu o njihovom izgledu, upravo iz tehničke dokumentacije. Izrada terenske dokumentacije i snimanje ovakvih objekata trebala bi da bude sastavni deo edukacije studenata arhitekture. Osim što pomaže boljem razumevanju sklopa građevine, njegovih detalja i materijalizacije, kod studenata razvija osećaj za timski rad, saradnju na projektu i posebno zajedničku odgovornost. U radu su prikazani neki od aspekata dokumentovanja istorijskih objekata kao vida edukacije budućih arhitekata..
 
 Ključne reči:
 kulturno nasleđe, dokumentacija, istorijska zgrada, studentska edukacija