Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
6. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2018 , 2018.god., str. 495-504


VIZUELNO ZAGAĐENJE ISTORIJSKOG JEZGRA GRADA – STUDIJA SLUČAJA, GRAD NIŠ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2018.049
UDK: 504:72
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Cvetković, Mila; Momčilović – Petronijević, Ana
 
 Rezime:
 Niš je treći po veličini grad u Srbiji, pozicioniran na jugoistoku zemlje. Najvažnija i najkarakterističnija obeležja i prva asocijacija na grad Niš, jesu Niška Tvrđava sa centralnim jezgrom grada odnosno trgom Kralja Milana i Obrenovićevom ulicom. Ovo istorijsko jezgro grada kroz vekove se razvijalo i menjalo u skladu sa običajima i načinom gradnje naroda koji su prolazili i izvestan period ostajali na ovom prostoru. Svaki narod je grad nadograđivao i prilagođavao svojim potrebama, te danas imamo žvopisnu pešačku zonu, prepunu istorije i upotpunjenu ambijentima i tragovima najrazličitijih kultura. Nažalost istorijsko jezgro grada jedva da je primetno,a zatvoreno i nedostupno kako očima turista tako i onih koji ovde gotovo svakodnevno prolaze uskraćeni za jedno bogatstvo koje leži ispod sjajnih i šarenih reklama. Neki od objekata pretrpeli su neprilične izmene, nedostojne njihove vrednosti i kao takvi izgubili svoj identitet. Ovaj rad se bavi kako analizom istorijskog jezgra grada, tako i mogućnošću povratka njegovog identiteta i punog sjaja kroz rekonstrukciju i konzervaciju fasada i, naravno, njihovo čišćenje od svih suvišnih, nedoličnih delova i reklama. Cilj ovog rada nije stvaranje štete preduzećima koja fasade koriste kako bi uvećala svoj profit, već ponovno stvaranje ambijenta koji je grad Niš vekovima gradio, i kakav zasužuje.
 
 Ključne reči:
 reklame, nasleđe, glavna ulica, zagađenje, vizuelno