Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
6. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2018 , 2018.год., стр. 515-524


УЧЕШЋЕ ГРАДЈЕВИНСКОГ КЛАСТЕРА „ДУНДЈЕР” У СИСТЕМУ ДУАЛНОГ ОБРАЗОВАЊА У ОБЛАСТИ КОРИШЋЕЊА СОЛАРНЕ ЕНЕРГИЈЕ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2018.051
UDK: 374.7:620.92
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Павловић, Томислав; Ђорђевић, Ђорђе; Стојић, Драгослав; Аврамовић, Биљана
 
 Резиме:
 Прављењем анкете медју чланицама кластера Дундјер из Ниша, установљено је да више од 50 одсто послодаваца има проблем да надје раднике са потребним вештинама како медју својим запосленим тако и медју незапосленим на бироу рада.Осим тога, послодавци су истакли да би радије улагали у практично образовање постојећих запослених, чиме би им повећали приврженост фирми, него да од почетка едукују неког незапосленог радника, без икаквог искуства. Потреба за додатним обукама запослених, које нису део формалног система образовања, већ су претежно практичне обуке, уочена је нарочито у области енергетске ефикасности, еколошке градње и коришћења соларне енергије. Ове три области су препознате као просперитетне у градјевинском сектору, где се може извршити повезивање привреде са научно-образовним и развојним институцијама, успостављањем дуалног образовања ради унапредјивања производних процеса и процедура кроз имплементацију научних достигнућа и унапредјење компетенција запослених. У ту сврху било је потребно направити појединачни план и програм практичних обука прилагодјен свакој конкретној фирми и њеним капацитетима и потребама у наведеним областима, у овом случају у области коришћења соларне енергије. У овом раду дат је приказ пројектовања методологије и плана практичне обуке за три компаније, чланице кластера Дундјер, у систему дуалног образовања из области примене соларне енергије.
 
 Кључне речи:
 Соларна енергије, дуално образовање, корпорацијско образовање, енергетска ефикасност, паметна кућа