Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
6. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2018 , 2018.год., стр. 447-457


УТИЦАЈ ПЕРМАНЕНТНОГ ОДВОДЊАВАЊА НА ОБЈЕКТЕ У ОКОЛИНИ ТРЖНОГ ЦЕНТРА “ПРОМЕНАДА”
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2018.044
UDK: 626.86:519.7
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Сантрач, Петар; Габрић, Огњен
 
 Резиме:
 У раду су приказани резултати нумеричке симулације обарања нивоа подземне воде изван зидова дијафрагме и слегање околног терена услед сталног одводњавања подземне воде испод темеља тржног центра “Променада”. Пројектним решењем је предвиђено да се, уместо постављања хидроизолације и релативно дебеле темељне плоче која може да поднесе јаке вертикалне силе узгона, објекат штити сталним одводњавањем. Резултати нумеричког прорачуна, за најнеповољнији сценарио, указују да је максимално снижавање нивоа подземне воде на растојању од 31-64 м од дијафрагме између 1.2 и 0.6 м. Одговарајуће слегање у зони најближих објеката, као резултат повећаних ефективних напона у тлу, услед обарања нивоа подземне воде, износи 5.4-2.7 мм.
 
 Кључне речи:
 одводњавање, подземна вода, слегање