Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
6. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2018 , 2018.год., стр. 289-296


РАСПОЛОЖИВОСТ АЛТЕРНАТИВНИХ МАТЕРИЈАЛА СА ЦЕМЕНТНИМ СВОЈСТВИМА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2018.028
UDK: 666.972.1
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Шупић, Слободан; Миловић, Тиана; Шешлија, Милош; Драганић, Сузана
 
 Резиме:
 Када је реч о примени бетона у грађевинарству, најважнија питања заштите животне средине су емисија CO2 током производње цемента и потрошња необновљивих ресурса као сировина. Ако се алтернативним материјалом може заменити барем део цемента, а да се при томе не допринесе додатној емисији CO2, и/или да се уштеде природни ресурси, а да такав материјал поседује цементна (везивна) својства, онда се може смањити негативан утицај бетонске индустрије на животну средину. На основу дате претпоставке, СЦМ материјали се све више истражују и користе широм света у производњи композита на бази цемента. Овај рад даје преглед различитих алтернативних материјала који су доступни у Србији, а који се под одређеним условима могу користити као везиво односно замена дела цемента у бетонској индустрији.
 
 Кључне речи:
 Биопепео, летећи пепео, шљака из високих пећи, зеолит, емисија