Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
6. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2018 , 2018.год., стр. 297-304


ТЕРМОИЗОЛАЦИОНА СВОЈСТВА И ВАТРООТПОРНОСТ ЗИДОВА СА ИСПУНОМ ОД БАЛИРАНЕ СЛАМЕ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2018.029
UDK: 66.018.4:624.011.72
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Марковић, Владимир; Милић, Милош
 
 Резиме:
 Један од природних и традиционалних грађевинских материјала је балирана слама. Примена сламе у изградњи објеката је проузроковала многа испитивања овог материјала. Овај рад се бави испитивањима термоизолационих карактеристика и ватроотпорности зидова са испуном од балиране сламе. У погледу термоизолационих својстава, зидови са испуном од балиране сламе имају доста добра својства у поређењу са класичним конструкцијама зидова, узимајући у обзир цену коштања конструкције. За разлику од других врста испитивања, тренутно постоји мало научних студија конструкција са балираном сламом у погледу ватроотпорности. Резултати тих студија су врло охрабрујући и иду у прилог примени балиране сламе у градитељству.
 
 Кључне речи:
 Балирана слама, зид, термоизолациона својства, ватроотпорност