Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
6. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2018 , 2018.god., str. 297-304


TERMOIZOLACIONA SVOJSTVA I VATROOTPORNOST ZIDOVA SA ISPUNOM OD BALIRANE SLAME
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2018.029
UDK: 66.018.4:624.011.72
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Marković, Vladimir; Milić, Miloš
 
 Rezime:
 Jedan od prirodnih i tradicionalnih građevinskih materijala je balirana slama. Primena slame u izgradnji objekata je prouzrokovala mnoga ispitivanja ovog materijala. Ovaj rad se bavi ispitivanjima termoizolacionih karakteristika i vatrootpornosti zidova sa ispunom od balirane slame. U pogledu termoizolacionih svojstava, zidovi sa ispunom od balirane slame imaju dosta dobra svojstva u poređenju sa klasičnim konstrukcijama zidova, uzimajući u obzir cenu koštanja konstrukcije. Za razliku od drugih vrsta ispitivanja, trenutno postoji malo naučnih studija konstrukcija sa baliranom slamom u pogledu vatrootpornosti. Rezultati tih studija su vrlo ohrabrujući i idu u prilog primeni balirane slame u graditeljstvu.
 
 Ključne reči:
 Balirana slama, zid, termoizolaciona svojstva, vatrootpornost