Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
6. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2018 , 2018.год., стр. 305-311


ИЗБОР ХИДРОИЗОЛАЦИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ПОДЗЕМНИХ КОНСТРУКЦИЈА КОРИШЋЕЊЕМ АХП МЕТОДЕ ВИШЕКРИТЕРИЈУМСКЕ ОПТИМИЗАЦИЈЕ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2018.030
UDK: 692.115:699.82
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Петровић, Марија; Симић, Невена; Петронијевић, Предраг; Аризановић, Драган
 
 Резиме:
 Хидроизолациони материјали умају улогу да, не само спрече продирање воде у објекат, већ и да га заштите од њеног штетног утицаја. Штетан утицај воде на објекат представља други по реду, одмах иза пожара, узрок оштећења и пропадања објеката. Избор поузданог хидроизолационог материјала је инвестиција која ће се исплатити током експлоатације објекта . Проблем избора је, врло често, вишекритеријумског карактера. За решавање оваквог проблема предлаже се метод аналитичког хијерархијског процеса - АХП.
 
 Кључне речи:
 AHP method, Waterprofing, Optimization