Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
6. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2018 , 2018.год., стр. 727-733


ПРИМЕР МЕТОДЕ ЗА ПЛАНИРАЊЕ ЗАМЕНЕ ГРАЂЕВИНСКИХ МАШИНА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2018.071
UDK: 69.057.7
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Петронијевић, Предраг; Аризановић, Драган; Иванишевић, Ненад; Петровић, Марија
 
 Резиме:
 Један од основних критеријума за замену грађевинске машине базиран је на њеној старости, односно, коштању радног часа машине повећаном до неприхватљиве вредности. Тренутак замене машине и износ трошкова које машина ствара су од кључног значаја за економску оправданост власништва над грађевинском машином. У раду је приказана метода којом се планира куповина и продаја машина у будућем периоду.
 
 Кључне речи:
 Грађевинске машине, трошкови, замена машина