Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
6. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2018 , 2018.год., стр. 717-725


ПРЕДИКЦИЈА ПОЛОЖАЈНЕ ГРЕШКЕ ТАЧАКА ТРИГОНОМЕТРИЈСКЕ МРЕЖЕ ПРВОГ РЕДА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2018.070
UDK: 519.22/.25:55
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Миљковић, Стефан; Антонијевић, Огњен; Килибарда, Милан
 
 Резиме:
 Приликом успостављања тригонометријске мреже првог реда у Србији, није узет у обзир утицај Замљиног гравитационог поља на мерења. Као последица, све тачке мреже имају грешку у положају, која је каснијим мерењима и рачунањима одређена посебно за X и Y координате сваке тачке. Коршћењем геостатистике (регресионог кригинга), овај рад се бави одређивањем предикционог модела грешке за било коју тачку на територији Србије.
 
 Кључне речи:
 Геостатистика, деформација мреже, предикција грешке, тригонометријска мрежа, регресиони кригинг