Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
6. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2018 , 2018.год., стр. 707-716


УПОТРЕБА ЈЕДНОФРЕКВЕНТНИХ ПРИЈЕМНИКА ЗА ВУДУЋЕ GPS-RO CUBESAT МИСИЈЕ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2018.069
UDK: 528.28
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Игњатовић Ступар, Данијела; Огризовић, Вукан
 
 Резиме:
 Еволуција глобалних навигационих сателитских система (GNSS), доноси констатан напредак особина и могућности, до тачке кад постаје могуће користити њихове радио-сигнале на начине другачије од оригиналне имплементације. Иновативне методологије користе директне, рефлектоване или преломљене GNSS радио сигнале за анализу особина атмосфере или за опажање понашања Земљине површи. Овај рад испитује изводљивост активних GPS преломљених сигнала и њихову могућност идентификације профила преламања, температуре и водене паре, током проласка кроз атмосферске слојеве. Циљ је објединити теорију, методологију и примену GPS радио-окултационог (GPS-RO) концепта, узимајући у обзир предности и мане постојећих мисија, с могућношћу развоја и имплементације сличних техника у будућим cubesat мисијама.
 
 Кључне речи:
 GPS-RO, водена пара, температура, притисак, TEC