Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
6. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2018 , 2018.god., str. 727-733


PRIMER METODE ZA PLANIRANJE ZAMENE GRAĐEVINSKIH MAŠINA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2018.071
UDK: 69.057.7
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Petronijević, Predrag; Arizanović, Dragan; Ivanišević, Nenad; Petrović, Marija
 
 Rezime:
 Jedan od osnovnih kriterijuma za zamenu građevinske mašine baziran je na njenoj starosti, odnosno, koštanju radnog časa mašine povećanom do neprihvatljive vrednosti. Trenutak zamene mašine i iznos troškova koje mašina stvara su od ključnog značaja za ekonomsku opravdanost vlasništva nad građevinskom mašinom. U radu je prikazana metoda kojom se planira kupovina i prodaja mašina u budućem periodu.
 
 Ključne reči:
 Građevinske mašine, troškovi, zamena mašina