Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
6. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2018 , 2018.god., str. 735-743


TERENSKO ISPITIVANJE GNSS PRIJEMNIKA U SKLADU SA PROCEDUROM ISO 17123-8
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2018.072
UDK: 528.28:004
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Gučević, Jelena; Delčev, Siniša; Ogrizović, Vukan; Miljković, Stefan; Kuburić, Miroslav
 
 Rezime:
 U radu je predstavljen pregled međunarodnog standarda ISO 17123-8: 2015 za etaloniranje sistema GNSS RTK. Ova standardna metoda etaloniranja koristi princip trileteracije tako što se na osnovu poznatih koordinata satelita i dužine od satelita do prijemnika u realnom vremenu može odrediti položaj prijemnika. Merenje se vrši statičkom metodom i RTK metodom u tri merne sesije i detaljno je opisano u ovom radu sa ilustracijom dobijenih rezultata na poligonu dizajniranom u skladu sa preporukama u standardu. Poligon je privremeno stabilizivon na odgovarajućem mestu, omogućivši modifikaciju standardne metode. U statističkim testiranjima za dužinu su dobijeni adekvatni rezultati ali je za visinsku razliku uočeno odstupanje. Jedan od razloga je svakako i prisustvo veštačkih i prirodnih objekata koji proizvode višestruke refleksije i utiču na kvalitet primljenog signala i tačnost.
 
 Ključne reči:
 GNSS, etaloniranje, ISO 17123, RTK